Amento

Offentlig bygg

I 2008 hadde Farsund og lyngdal kommune ute anbud  på nytt bygg til attføringsbedriften Farsund Produkter. De inviterte skulle da komme frem med et forslag samt en pris på bygget. Listabygg allierte seg med PSPlan  (tegning/prosjektering) og leverte inn sitt forslag. Dette ble vinnerforslaget og vi startet å bygge høsten 2008.

Når bygget stod ferdig var alle godt fornøyd og Farsund produkter flyttet inn og skiftet da navn til Amento. Amento fant byggende veldig godt tilrettelagt for deres arbeider og vi har i etterkant  hatt et meget godt samarbeid med dem hvor de har brukt oss på flere forskjellige jobber mens vi bruker dem på bl.a produksjon av reklamemateriell.

Bygget består av en verksted/lagerdel utført som et std stålbygg samt en undervisning/kontordel bygd i betongelementer.

Størrelse: Verksteddel 1000 m2 , kontor/undervisningsdel 1200 m2.