Monter vanse

Offentlig bygg

Lyngdal Byggeforretning hadde hatt tilholdssted på Østre Vatne i samme bygg i ca 30 år og det var nå på tide de fornyet seg. Det ble da vedtatt at de skulle bygge et nytt bygg og anbudskonkurranse ble utlyst. Listabygg ble vinner av anbudskonkurransen og satte i gang med å bygge sommeren 2010. Bygget er satt opp i stål bekledd med plater og består av lagerdel samt butikk og kontordel.

Inngangspartiet er bekledd med Eik fra deres eget sagbruk og pynter fint opp i fasaden ellers er det std plater som er brukt. Innvendig ble det innredet for den påtenkte bruken.

Byggherre er godt fornøyd med gjennomføringen av byggeriet samt til bruken som er akkurat hva de ønsket.

Størrelse bygg: Grunnflate 2100 m2 + kontordel på ca 200 m2