Farsund Kino

Offentlig bygg

Farsund Kommune har ikke eget kulturhus og for å kompensere for dette ble det vedtatt av politikerne at Farsund kino skulle bygges om for å kunne huse kulturaktivitetene i Farsund.

Farsund kino ble bygget på 60 tallet og rehabilitert etter en brann på 80 tallet men innvendig fremsto bygningen som slitt og det ble derfor utført en totalrenovasjon av kinoen, tidligere var det 1 stor sal mens etter ombyggingen har vi fått1 stor sal + en liten. Det ble også bygget et tilbygg som henger sammen med kinoen, dette skal huse aktiviteter i Farsund kommune slik som ungdomsklubb, musikkskole, mm. Det nye navnet er blitt Farsund Flerbrukshus og er blitt veldig godt mottatt av lokalbefolkningen.

Listabygg AS var så heldig å vinne anbudskonkurransen og utførte byggeriet både ihht fremdrift så vel som økonomi. Det var en givende byggeprosess med flere hindringer underveis, en av de største var at den nye kinosalen skulle senkes ned under den gamle slik at vi måtte grave oss ned flere meter under eksisterende gulv!!!!  Massen ble gravd opp med gravemaskin og trillet ut med trillebår, det resulterte i mange slitne karer .

Nybygget er jo også litt spesielt der det henger utover underetasjen med panoramautsikt over fjorden, største problemene her var fundamenteringen. Her måtta vi ned ca 65 meter med stålrørspel før vi fant fast grunn (fjell) så det var i grenseland at det var mulig å klare men det gikk heldigvis.

Begge byggene ble overlevert på tiden og oppdragsgiver var meget godt fornøyd med arbeidet som var utført.