Brygga

Diverse bygg

Farsund Kommune skulle forskjønne sentrum og planla å anlegge en strandpromenade. Arbeidet med denne ble utlyst og Br. Thorkildsen samt Listabygg ble valgt til å utføre denne. Br. Thorkildsen utførte alle grunnarbeider samt steinlegging mens Listabygg besørget alle bygningsmessige arbeider. Resultatet ble en stor estetisk  oppgradering av sentrumsarealene samt en flott båthavn med mye bryggeplass.