Åmodt Bil

Offentlig bygg

Listabygg fikk i oppdrag å tegne og prosjektere en ny bilhall for åmot bil i
2012. Vi inngikk et samarbeid med PSPlan som tegnet og prosjekterte.

Resultatet ble da ny utstillingshall for biler på  1000 m2, ny
klargjøringshall for biler på ca 100 m2 samt en vaskehall på ca 100 m2. I
forbindelse
Med nybygg ble også den gamle delen bygget om med ny fasade samt nytt
inngangsparti.

Resultatet ble meget bra og kunden er godt fornøyd.

Bildene viser før og etter