Lyngdal MEK

Offentlig bygg

For Lyngdal Mekaniske Verksted har vi oppført flere bygg,  det første bygget vi satt opp var i 2005 og besto av en verksteddel samt en administrasjonsdel. Grunnflaten var på ca 1600 m2 + en 2 etg på ca 400 m2. Dette var en utvidelse for bedre utnyttelse av påbygger virksomheten samt en oppgradering av administrasjonarealer.

I 2009 meldte behovet seg igjen da Lyngdal mek hadde mye arbeid for oljefirmaer og skulle bl.a overhale/vedlikeholde toppmotoren på boretårn og de hadde derfor behov for mer plass samt stor høyde. Vi satte da i gang sammen med de og tegnet/prosjekterte et bygg hvor selve tårnet kunne senkes ned i gulv, dette kombinert med en frihøyde på 14 meter innvendig gjorde at de hadde mulighet til å påta seg disse jobbene. Størrelse på bygg var 1600 m2