Nulandsvika

Offentlig bygg

I begynnelsen av 2011 ble vi kontaktet av Øyvind Alver som sammen med Stein Egenes ønsket å sette opp et industribygg på Nulandsvika i Flekkefjord. De hadde laget et oppsett over arealbehovet deres og ønsket et forslag samt en pris på dette. Vi allierte oss da med PSPlan  som tegnet/prosjekterte og ga inn en pris på dette sammen med flere andre, vårt forslag pekte seg ut som det beste både økonomisk og estetisk og ble valgt. Vi satte da i gang med å bygge medio 2011 og ferdigstilte til nyttår. Bygget inneholder verksted , butikk samt en kontordel. Beliggenheten på bygget ligger fint til langs E39 og bygget ble meget brukervennlig samt flott å se til. Byggherre var meget godt fornøyd med gjennomføringen av byggeriet og bruker oss veldig gjerne igjen.

Størrelse bygg: Grunnflate 2100 m2 + 2 etg 700 m2 + 3 etg 700 m2.