Teknikken

Offentlig bygg

I slutten av 2009 ble vi invitert av teknikken til å komme med forslag samt pris på nytt bygg til dem som skulle innbefatte lager/verksted samt butikk og kontordel. Vi allierte oss med PSPlan som tegnet/prosjekterte og kom med forslag samt pris. Vi hadde beste anbud og gikk da i gang med byggingen i starten av 2010. Bygget er satt opp som et std stålbygg med 2 etasjer på mesteparten av bygg.    Grunnflate bygg : 750 m2